Přestupkové oddělení

se zabývá zpracováním  zjištěných přestupků (zejména v dopravě) a narůstající administrativou, která souvisí s přestupkovou agendou. V současné době jej tvoří tři strážníci, kteří mají na starost zejména vyřizování přestupků, které z nějakého důvodu nebylo možno vyřešit ihned při jejich zjištění na místě.  Znamená to buď dodatečné projednání přestupků po zjištění jejich pachatele, nebo zpracování veškeré dokumentace, která se ke zjištěným přestupkům vztahuje a její následné předání příslušnému orgánu k dalšímu řízení. Dalším úkolem je pak komunikace s orgány obcí s rozšířenou působností ve věci dopravních přestupků spadajících do bodového hodnocení.

Přestupkové oddělení také zpracovává agendu nalezených autovraků. Společně s pořízenou fotodokumentací jsou jednotlivé případy předávány k dalšímu řešení českobudějovickému magistrátu, který zastupuje vlastníka místních komunikací, tedy Statutární město České Budějovice.

Nalezli jste na vozidle výzvu? Jak postupovat?

Městská policie České Budějovice reaguje na vyhlášený nouzový stav v souvislosti s nemocí COVID -19. V případě, že naleznete za stěračem vozidla Vyrozumění o porušení pravidel, lze toto vyrozumění vyřešit na přestupkovém oddělení městské policie do jednoho týdne po ukončení nouzového stavu na území ČR.
To znamená: pokud bude stav nouze trvat např. do 16. dubna 2020 je možné přijít dořešit přestupek v době od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

 

ÚŘEDNÍ HODINY PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR došlo ke změně úředních hodin na služebnách Městské policie České Budějovice

ÚŘEDNÍ HODINY NA SLUŽEBNÁCH MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE JSOU ZRUŠENY OD 17. 3. 2020 DO TERMÍNU, KTERÝ BUDE URČEN NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR (NEBO OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR) 

Pondělí ZAVŘENO
Úterý ZAVŘENO
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek ZAVŘENO
Pátek ZAVŘENO

 

 

 

 

 

Tel. přestupkové oddělení: 387 021 527